Ghế cắt tóc, trang điểm GCT03

3.000.000 ₫
- Kích thước: Ngang 600, Ngồi 500, LL480, tay 60
- Chân mâm vuông/tròn inox 201
- Chân mâm inox 304 thêm 400.000
(Màu săc tùy chọn theo yêu cầu)